Sekanci so sekan in drobljen les različnih velikosti ter nepravilnih oblik. Pridobivamo jih iz lesne biomase z mehansko obdelavo.

Delimo jih glede na velikost ali nastanek:

LESNI SEKANCI so nepravilnih štirikotnih oblik, z značilno dolžino 35 – 50 mm in majhno debelino, glede na druge dimenzije.

Lesni sekanci

GROBI LESNI SEKANCI imajo večji obseg, dolgi so 50 – 150 mm in so izrazitih nepravilnih oblik. Namenjeni so predvsem za uporabo v industriji.

grobi lesni sekanci

ZELENI LESNI SEKANCI nastanejo iz svežega lesa ob sečnji. Sekanci so pogosto zmešani še s svežim listjem ali iglicami, zato zadržujejo bistveno višji delež vode. Najbolj primerni so za uporabo na vrtu ter za kompostiranje.

ZELENI LESNI SEKANCI

Za izdelavo se lahko uporabi les vseh drevesnih vrst, ki ni (več) primeren za nadaljnjo obdelavo v gradbeništvu, industriji ter ostalih panogah, ki uporabljajo les v proizvodnjam procesu. Uporablja pa se tudi recikliran les, les ki je ostal pri primarni obdelavi ter vsi ostali lesni produkti, ki niso več primerni za nadaljnjo uporabo v lesnih panogah ter obenem ne predstavljajo ekološkega tveganja za okolje.

Sekanci se praviloma uporabljajo kot energent v toplarnah, skupnih kotlovnicah ter malo manj individualno.

V manjših količinah so uporabni tudi na vrtovih, kjer so primerni za zadrževanje vlage v tleh in za zaviranje rasti plevela. Hkrati pa lahko omejujejo tudi erozijo tal, s trohnenjem pa zagotavljajo organski kompost, ki nastane z razkrojem lesnih delcev.